Компания:
Категория:
Търси
Грейт лък АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-12-2021 19:38:50
  Грейт лък АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-01-2022г. от 10:00 часа в 1000, гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 , при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение досегашният адрес на Дружеството в гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, да се промени на: гр. София, бул. „Драган Цанков“ 36, ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ, офис № 334; Точка втора: Приемане на нов устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение, който отменя изцяло досега действащия устав; Точка трета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството; Проект за решение: 1. Общото събрание на акционерите одобрява следните промени в състава на Съвета на директорите: ? Освобождава като членове на Съвета на директорите Жиан Чен, Десислава Александрова Севлиевска и Величко Стойчев Клингов (независим член); ? Избира за нови членове на Съвета на директорите Лу Ренксиан, Десислава Алексеева Тодорова и Вера Начкова Радивойевич (независим член). 2. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. 3. Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 000 лв. месечно (брутен размер). 4. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. Точка четвърта: Приемане на промени в състава на Одитния комитет; Проект за решение: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Ива Данчова Ганева (независим член), Наталия Владимирова Амзина (независим член) и Боян Антониев Гиргинов като членове на Одитния комитет на Дружеството. 2. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Пан Фън (независим член), Лиджу Йе (независим член) и Цветомира Георгиева Гаврилска. 3. Мандатът на Одитния комитет е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание. 4. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Точка пета: Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929210514 .
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 24-04-2024