Компания:
Категория:
Търси
Неохим АД-Димитровград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-10-2021 16:23:51
  Неохим АД-Димитровград представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-11-2021г. от 12:00 часа в гр. Димитровград - 6400, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „Неохим” АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.115, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на „Неохим” АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20211123GM, което ще се проведе на 23.11.2021г. от 12:00 часа EET (Източноевропейско време / Eastern European Time (EET) ), съответстващо на 10:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EET = UTC + 2), в седалището на дружеството в гр.Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим”АД, етаж 2 (втори), в гр.Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния дневен ред : 1. Приемане на Изменение на Устава на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите Изменя Устава на „Неохим“ АД, съобразно с предложения от Съвета на директорите Проект за изменение на Устава на „Неохим“ АД, представен с материалите по дневния ред на събранието“. 2. Избор на членове на Надзорен съвет на „Неохим“ АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на „Неохим“ АД за срок от 3 /три/ години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър и в състав, както следва: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Надзорния съвет на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5). Инго Рендел (Ingo Rendel), гражданин на Република Австрия. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност, считано от датата на заличаването им в Търговския регистър, членовете на настоящия Съвет на директорите на „Неохим“ АД: 1).Димитър Стефанов Димитров, гражданин на Република България; 2). Тошо Иванов Димов, гражданин на Република България; 3). Димчо Стайков Георгиев, гражданин на Република България; 4). „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на „Неохим“ АД - Никола Пеев Мишев, гражданин на Република България; 5).Виктория Илиева Ценова, гражданин на Република България; 6).Васил Живков Грънчаров, гражданин на Република България; 7). Петер Михаел Лайтнер, гражданин на Република Австрия; 8). Маркус Хорхер, гражданин на Република Австрия; 3. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и определяне на Гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „Неохим“АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева месечно. Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Надзорния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение“; 4. Определяне на Гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „Неохим“АД; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите определя Гаранция за управление на всеки от членовете на Управителния съвет на „Неохим“ АД в размер на 3 – месечното им брутно постоянно възнаграждение, определено от Надзорния съвет“.

Допълнителна информация може да получите на тел: 039160575.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31