Компания:
Категория:
Търси
Атоменергоремонт АД-Козлодуй
Уведомление за паричен дивидент 30-06-2021 15:24:01
  Атоменергоремонт АД-Козлодуй представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 30-06-2021 г. в 3321. На ОСА е гласуван дивидент за 2020 г. в общ размер на 230327.00 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.015 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.0142 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Условие и ред за изплащане на дивидентите *
Протокол от Общото събрание на акционерите *