Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Решения за разпределение на печалбата
24-06-2021 14:08:54
  На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 24.06.2021г., бе взето решение 52,24% от нетната печалба за 2020 г., в размер на 526 628.80 лева (петстотин двадесет и шест хиляди шестстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки), да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,08 лв. на всяка акция. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 08.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.07.2021 г. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: • за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; • за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
Прикачени файлове:
Уведомление
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31