Златни пясъци АД-Варна


Дата на ОСА: 30.06.2021
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред