Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София


Дата на ОСА: 21.09.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред