Сирма Груп Холдинг АД-София


Дата на ОСА: 15.06.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред