Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас


Дата на ОСА: 29.06.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред