Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 30.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред