Опортюнити България Инвестмънт АД


Дата на ОСА: 14.05.2024
Протокол от общо събрание на акционерите

Документи:

Протокол от Общото събрание на акционерите