Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна


Дата на ОСА: 12.05.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред