Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София


Дата на ОСА: 20.01.2023
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред