Холдинг Варна АД-Варна


Дата на ОСА: 10.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред