Градус АД-Стара Загора


Дата на ОСА: 19.12.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред