Северкооп Гъмза Холдинг АД-София


Дата на ОСА: 20.06.2024
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред