ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 06.06.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред