ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 23.09.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред