Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 31.05.2024
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред