Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна


Дата на ОСА: 03.01.2023
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред