Българска Холдингова Компания АД-София


Дата на ОСА: 10.06.2024
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред
Дневен ред
Дневен ред