Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив


Дата на ОСА: 28.04.2023
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред