Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив


Дата на ОСА: 31.01.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред