Юръп Онлайн Трейд АД
www.europe-online.trade
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4791 - Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет

Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. Козяк №21 а, вх.-А ет.1 ап.2
телефон: +359887464572
факс: +359887464572
емейл: europeonlinetrade@yahoo.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Даниела Георгиева Динева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2023г. , публикуван на 31.03.2024 20:21:01