Биодит АД
Регистрирани емисии:

BDT

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2651 - Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация

Адрес:

Адрес на управление:
1756
софия, бул.Климент Охридски 125
телефон: +359878402250
факс:
емейл:

Капитал:

14 819 603 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

ЮЛИАН ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВ

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %