Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг
http://sbhold.eu
Регистрирани емисии:

HSLB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
к.к.Слънчев бряг 8240
комплекс “Лазур”
телефон: +35956820085
факс:
емейл: sbhold@b-trust.org

Капитал:

386 538 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

СТЕЛИАНА ЕМИЛ ДОЛЧИНКОВА

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 2 810 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 23.02.2024 11:44:02