Компания:
Категория:
Търси
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-09-2023 16:17:17
  Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-10-2023г. от 10:30 часа в София-1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, при следния дневен ред:

1. Промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Марин Иванов Стоев и Здравко Атанасов Стоев, като членове на Съвета на директорите и избира Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева, с мандата на действащия Съвет на директорите. 2. Приемане на оценките за пригодност (индивидуална на всеки член на СД, както и колективна оценка на СД), съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 38. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема оценките за пригодност (индивидуална на всеки член на СД, както и колективна оценка на СД), съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 38. 3. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членовете на Съвета на директорите - Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която новите членове на Съвета на директорите Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359878566019.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1