Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Решения за разпределение на печалбата
29-06-2023 14:24:12
  На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 29.06.2023г. бе взето решение, съгласно което реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, в размер на 6 868 500.67 лева (шест милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин лева и 67 ст.), се разпределя в пълен размер (100 на сто) за изплащане на дивидент на акционерите. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 13.07.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11.07.2023 г. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: • за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; • за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Булбанк Уникредит“ АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
Прикачени файлове:
Уведомление
Предишен месецОктомври 2023 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 05-10-2023