Компания:
Категория:
Търси
Булгартабак-холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 01-06-2023 15:48:02
  Булгартабак-холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2023 г. от11:00 часа в СОФИЯ - 1000 на адрес УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ № 62 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2022 г. 4. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г. 5. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. 6. Приемане на решение за разпределяне на печалба. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание. 7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. 8. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак" през 2022г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак" през 2022г. 9. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2022г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2022. 10. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2022г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2022 г. 11. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2023г. на „Булгартабак-Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2023г. на „Булгартабак-Холдинг" АД. 12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г., както следва: 1) Владимир Гечев Жеков - за дейността от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.; 2) Радослав Василев Рахнев - за дейността от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.; 3) Светлана Райкова Мартева - за дейността от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.;
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1