Компания:
Категория:
Търси
Видахим АД-Видин
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 30-05-2023 17:01:26
  Видахим АД-Видин представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2023 г. от10:00 часа в Видин - 3700 на адрес гр. Видин, ул. Бдин №12, офис №12 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; 2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; 4. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г; 5. Доклад на Одитния комитет на "Видахим" АД за дейността му през 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет на "Видахим" АД за дейността му през 2022 г.; 6. Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.8, от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Видахим" АД за дейността им през финансовата 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2022 г.; 7. Избор на регистриран одитор на "Видахим" АД за 2023 г.; Проект за решение - ОСА избира за регистриран одитор на "Видахим" АД за 2023 г. "КА Одит" ЕООД и одитор с ангажимента - Калин Апостолов с диплома №0657, в съответствие с направена препоръка от Одитния комитет на Дружеството; 8 Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1