Компания:
Категория:
Търси
Топлофикация-Плевен АД-Плевен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2023 09:43:48
  Топлофикация-Плевен АД-Плевен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2023г. от 14:00 часа в Плевен 5800, Източна индустриална зона 128, при следния дневен ред:

Топлофикация-Плевен АД- представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2023 г. от 14:00 часа в гр. Плевен - 5800, Източна индустриална зона No 128., при следния дневен ред: 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023г.; 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 02.05.2023г.; 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022г.; 4. Приемане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството. 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Плевен“ АД от отговорност за дейността им през 2022г.; 6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Плевен“ АД за 2022г.; 7. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова. 8. Избор на Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД и определяне на мандат; 9. Избор на регистриран одитор за 2023г.; 10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. 11. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД 12. Определяне размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. Допълнителна информация може да получите на тел: 064 895 206

Допълнителна информация може да получите на тел: +35964895205.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Предишен месецОктомври 2023 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 05-10-2023