Компания:
Категория:
Търси
Портови флот 99 АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 25-05-2023 15:55:34
  Портови флот 99 АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 25-05-2023 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *