Компания:
Категория:
Търси
Интеркапитал груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 04-08-2022 10:47:35
  Интеркапитал груп АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-09-2022г. от 10:00 часа в София - 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, ЕИК: 200867847, ISIN код BG1100005187, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и в съответствие с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.09.2022 г. по седалище на дружеството – гр. София, на адрес гр. София, 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София - 2000“, ет. 5, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET-UTC+3) или 07:00 часа координирано универсално време (UTC), с уникален идентификационен код на събитието – ICG12092022EGMS, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Освобождаване на двама от настоящите членове на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава“РОСКАПИТАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 200829946 и “ЛАК КАПИТАЛ ГРУП” EООД, ЕИК 200984327, като членове на Съвета на директорите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД. 2. Избор на двама нови членове на Съвета на директорите. Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите, общото събрание на акционерите избира Надежда Емилова Богоева за член и Антония Ивайлова Минкова за независим член на Съвета на директорите на “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД, всеки с мандат от пет години.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359879011721.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Предишен месецОктомври 2022 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 06-10-2022