Компания:
Категория:
Търси
Дружба АД-Разград
Протокол от Общо събрание на акционерите 04-08-2022 09:23:31
  Дружба АД-Разград представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 03-08-2022 г.10:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Декларация по чл.114б ал.1 от ЗППЦК