Компания:
Категория:
Търси
Свинекомплекс Николово АД-Николово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 03-08-2022 23:42:57
  Свинекомплекс Николово АД-Николово представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-09-2022г. от 12:00 часа в с. Николово - 7057, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, с.Николово, общ.Русе, обл.Русе, с ЕИК: 117035708, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20220905, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013. Общото събрание ще се проведе в седалището на дружеството с адрес в с.Николово, общ. Русе, обл.Русе /в заседателната му зала/ на 05.09.2022 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/, а при липса на кворум - на 19.09.2022 г. от 12.00 часа местно време /10.00 часа координирано универсално време – UTC/ на същото място, при същия дневен ред и при същата процедура. Събранието ще бъде проведено при следния дневен ред: 1.Вземане на решение за освобождаване на Мариана Евгениева Киселова като член на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД. 2.Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово”АД, определяне срок на мандата. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управлението му – с.Николово, общ.Русе, обл.Русе - от 08.45 часа до 16.45 часа местно време всеки работен ден от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35981183730.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Предишен месецАвгуст 2022 Следващ месец
16 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 11-08-2022