Компания:
Категория:
Търси
Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
02-08-2022 11:09:05
  С настоящото на основание чл.31, ал.6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) Ви уведомявам, че „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ е придобило всички 5 000 дяла от капитала на търговско дружество „КАПРИКОРН КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ООД, ЕИК 175276637, което дружество се явява трето лице, на което „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ е възложило дейности по смисъла на чл.27 от ЗДСИЦСД. Придобиването на всички дялове от капитала „КАПРИКОРН КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС“ ООД и приемането им от „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ като едноличен собственик на капитала на това дружеството с ограничена отговорност е настъпило на 25.07.2022 г.
Прикачени файлове:
Уведомление за придобиване на дружество по чл 31 ал 6
Предишен месецОктомври 2022 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 06-10-2022