Компания:
Категория:
Търси
Булгартабак-холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 22-06-2022 20:46:30
  Булгартабак-холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2022 г. от11:00 часа в София -1000 на адрес ул. Граф Игнатиев № 62 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2021 г. 4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалба. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание. 6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак" през 2021г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Група „Булгартабак" през 2021 г. 8. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2021г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2021. 9. Одобряване на заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2021г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения консолидиран годишен финансов отчет на Група „Булгартабак" за 2021 г. 10. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Булгартабак-Холдинг" АД. Проект за решение: Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Булгартабак-Холдинг" АД. 11. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. 12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г., както следва: 1) Владимир Гечев Жеков - за дейността от01.01.2021г. до 31.12.2021г.; 2) Радослав Василев Рахнев - за дейността от01.01.2021г. до 31.12.2021г.; 3) Светлана Райкова Мартева - за дейността от 01.01.2021 г. до 31.12.2021г.; 13. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Владимир Гечев Жеков, Радослав Василев Рахнев и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на "Булгартабак-Холдинг" АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от датата
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецЮни 2022 Следващ месец
119 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Редовно общо събрание на акционерите на Златни пясъци АД-Варна.
Редовно общо събрание на акционерите на Синтетика АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Доверие Обединен Холдинг АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Винзавод АД-Асеновград.
Редовно общо събрание на акционерите на ТК-ХОЛД АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Юрий Гагарин АД-Пловдив.
Редовно общо събрание на акционерите на Илевън Кепитъл АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на 235 Холдингс АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД-Пловдив.
Редовно общо събрание на акционерите на Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Еврохолд България АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Българска фондова борса АД-София.
Редовно общо събрание на акционерите на Свинекомплекс Николово АД-Николово.
Редовно общо събрание на акционерите на Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив.
Редовно общо събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/.
Редовно общо събрание на акционерите на ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново.
Редовно общо събрание на акционерите на Атоменергоремонт АД-Козлодуй.
Редовно общо събрание на акционерите на ЗСК-Лозово АД-Бургас.
Редовно общо събрание на акционерите на Смарт Органик АД-София.