Компания:
Категория:
Търси
Алтерко АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2022 17:39:30
  Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 15:00 часа в София-1304, гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа»,, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад. Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад. Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2021 г. Точка 6. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2020 г. Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2021 г. Точка 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Точка 11. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2021 г. Точка 12. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2021 г. Точка 13. Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Одитния комитет и определяне на мандата. Точка 14. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247 .
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2