Компания:
Категория:
Търси
Парк АДСИЦ-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2022 12:08:22
  Парк АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 17-06-2022 г. от11:00 часа в София-1407 на адрес бул. Черни връх 53 при следния дневен ред:

Дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2021 год. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2021 год. 3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 год. 4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021 год. 5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2021 год. 6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022 год. 7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год. 9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 год. 10. Приемане на решение за изменение в предмета на дейност на дружеството с цел осигуряване на терминологично съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюризация (Обн., ДВ бр. 21 от 12.03.2021г.) и съответстващо на одобрения с Решение № 327 – ДСИЦ от 21.04.2022 год. на Комисията за финансов надзор проект на нов Устав на дружеството. 11. Приемане на нов Устав на дружеството. 12. Приемане на решение за преизбиране за нов мандат от 3 (три) години на членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Миленкова и Никола Стефанов Петринин. 13. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1