Компания:
Категория:
Търси
Корадо-България АД-Стражица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-03-2022 08:37:52
  Корадо-България АД-Стражица представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-05-2022г. от 11:00 часа в Стражица-5150, Гладстон 28, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година) Проект на решение: „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година)” 2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2021 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2021 година” 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година Проект на решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година” 4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2021 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2021 година” 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 година Проект за решение: „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2021 година, която е 4 758 780 . 78 лева, както следва: - първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861 . 40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 15 септември 2021 година; - втората част от печалбата, която част е в размер на 939 882.73лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и - третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036.65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.” 6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2021 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2021 година” 7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 година“ 8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година Проект за решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2021 година Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.” 9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година Проект за решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година Освобождаването се отнас
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 30-03-2023