Компания:
Категория:
Търси
Златни пясъци АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 01-11-2021 16:20:54
  Златни пясъци АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-12-2021г. от 10:30 часа в Варна-9007, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Овластяване на представляващите и управляващите „Златни пясъци“ АД за извършване на сделка по чл. 114, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, представляваща участие на „Златни пясъци“ АД в учредяване на търговско дружество по българския Търговски закон с непарична вноска на недвижими имоти в капитала на същото. 2. Даване на съгласие за прехвърляне на част или изцяло на капитала на новоучреденото дружество на трети лица след вписването му в Търговския регистър. 3. Промени в броя и персоналния състав на членовете на Надзорния съвет.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35952355896.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецОктомври 2022 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6