Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Уведомление за паричен дивидент 12-10-2021 11:54:22
  Българска фондова борса АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 12-10-2021 г. в 1000. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 3620573 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.55 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.5225 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *