Компания:
Категория:
Търси
Шумен-Табак АД-Шумен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-09-2021 01:31:44
  Шумен-Табак АД-Шумен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-09-2021г. от 12:00 часа в ШУМЕН - 9700, бул. "Мадара" № 38, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „ШУМЕН-ТАБАК” АД, ЕИК 837066461, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак” АД на 17.09.2021 г. от 12:00 часа (09:00 координирано универсално време (UTC)), с уникален идентификационен код на събитието BG11SUSUVT18GSM20210917, което ще се проведе в седалището на дружеството в Република България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решение: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. 3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2020 г. 4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалба. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на Общото събрание. 6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. 7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г., както следва: 1) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.; 2) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.; 3) Искра Сашева Славчева– за дейността от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.; 9. Подновяване на мандата на членове на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Владимир Гечев Жеков, Светлана Райкова Мартева и Искра Сашева Славчева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „Шумен - Табак“ АД с мандат от 3 (три) години, считано от вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35954830492.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецОктомври 2021 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 17-10-2021