Компания:
Категория:
Търси
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Уведомление за паричен дивидент 02-08-2021 17:22:54
  София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 02-08-2021 г. в София-1618. На ОСА е гласуван дивидент за 2021 г. в общ размер на 762447 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.375 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.35625 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *