Компания:
Категория:
Търси
Хидропневмотехника АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-07-2021 14:29:36
  Хидропневмотехника АД-Казанлък представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-09-2021г. от 09:00 часа в Казанлък - 6100, ул. "Вожели" 3, при следния дневен ред:

1. Извършване на промени в СД. Проект за решение: ОСА освобождава от състава на СД г-н Стойо Димов Иванов и избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов. 2. Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството: 2.1. Освобождаване на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на ОК, както следва: - г-жа Богдана Райчева Пасева - от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството; - г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69“ ООД – независим член; - г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим“ ООД – независим член. Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им и избира предложените членове на ОК на дружеството. 2.1. Одобряване на предложения проект за статут на ОК на дружеството. Проект за решение: ОСА одобрява предложения проект за статут на ОК на дружеството. 2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да сключи договори с членовете на ОК. Проект за решение: ОСА оправомощава Изп. Директор да сключи договори с членовете на ОК. 3. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: 0431 68440.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецСептември 2021 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3