Компания:
Категория:
Търси
Порт флот-Бургас АД-Бургас
Уведомление за паричен дивидент 14-07-2021 12:25:20
  Порт флот-Бургас АД-Бургас представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 29-06-2021 г. в Бургас 8000. На ОСА е гласуван дивидент за 2020 г. в общ размер на 150000 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.015 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.01425 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Условие и ред за изплащане на дивидентите *
Протокол от Общото събрание на акционерите *