Компания:
Категория:
Търси
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
Уведомление за паричен дивидент 01-07-2021 10:35:19
  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 30-06-2021 г. в София - 1113 . На ОСА е гласуван дивидент за 2020 г. в общ размер на 2878599.71 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.0830958 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.07894101 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Условие и ред за изплащане на дивидентите *
Протокол от Общото събрание на акционерите *