Компания:
Категория:
Търси
Петрол АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2021 13:13:22
  Петрол АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2021г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел "Ловеч", етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 30-06-2021г. от 11:00 часа местно време по седалище на дружеството в град Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 20-07-2021г., при следния дневен ред: 1. Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. 2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. 3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. 4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година. 5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. 6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2020 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2020 година да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2020 година – „Петрол Корект“ ЕООД, г-н Николай Бориславов Гергов, в качеството му на законен представител на „Петрол Корект“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2020 година – г-н Кирил Емилов Шилегов, г-н Лъчезар Николов Граматиков, г-н Георги Иванов Татарски, г-н Гриша Данаилов Ганчев и г-н Милко Константинов Димитров. 10. Приемане на отчета на директора за връзка
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023