Компания:
Категория:
Търси
Албена АД-к.к. Албена
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2021 14:01:59
  Албена АД-к.к. Албена представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2021г. от 10:00 часа в 9620, кк Албена, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; 2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.; 3. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; 4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2020 г.; 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.;7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2020г.;8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: 0885853000.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2