Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2021 09:58:57
  Българска фондова борса АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2021г. от 10:00 часа в 1000, пл. България №1, при следния дневен ред:

Българска фондова борса АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2021г. от 10:00 часа в ГР. СОФИЯ-1000, ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. 2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. 3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. 5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. 6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2020 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2020 г. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2020 г. 8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г. 9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2020 г. 11. Избиране на членове на Одитния комитет по чл.107 от Закона за независимия финансов одит. 12. Приемане на промени в „Статута на Одитния комитет на „Българска фондова борса” АД“. 13. Приемане на промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД. Поради дългия текст на дневния ред, моля, вижте пълния дневен ред в прикачените файлове.

Допълнителна информация може да получите на тел: 029370940.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Предишен месецАвгуст 2022 Следващ месец
16 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 19-08-2022