Компания:
Категория:
Търси
Синергон Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2021 11:58:36
  Синергон Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2021г. от 09:00 часа в гр.София - 1000 , ул."Солунска" №2 , при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; 2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2020 г. ; 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2020 г.; 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; 5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.; проект за решение Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2020 г.; 6. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата на членовете му; проект за решение – Общото събрание избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.; 7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.; проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2020 г.; 9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.; проект за решение - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. ; 10. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД.

Допълнителна информация може да получите на тел: +3592 933 35 10 .
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023